wpe2ade4ce.png
wp99ce0341.png
© T h e o  v a n  E d e  |   0 6  2 3 5 4 7 0 1 5  |   t . e d e 3 @ c h e l l o . n l  
wp1e4037dd.png
wp9df9e9c3.png
wp8a8bff92.png
wp70919983.png

 

 

 

► de deelnemers ervaren veiligheid in de leersituatie

► de deelnemer staat centraal

► snelle inleving en realistische gedoseerd tegenspel

► door input deelnemer snelle toespitsing op het  rollenspel

► feedback in de rol; dit vergroot de leerervaring

► heldere en concrete feedback in de nabespreking

► aanvoelen van de organisatie-cultuur op basis van brede werkervaring

► takt, inleving en afstemming in de samenwerking met trainer en deelnemers

 

Mijn werkervaring omvat trainingen

op het gebied van

►commercie (verkoop)

►management-development

►leiderschap

►persoonlijke effectiviteit

►trauma opvang

►cliëntbenadering in de zorg

►agressie beheersing

►politie optreden -en recherchewerk

wp781121e5.png
wp35b13232_0f.jpg
wpfdf98c09.png
beroepshouding & expertise
werkervaring

...terug

wp14cd5f8f.png
wp5c24203b.png
wp7555a3f3.png
wp97859de8.png
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif